Jeg er en mann fra Birkeland som nå er bosatt i Grimstad. jeg studerer ved Universitetet i Agder og er fulltids student på linjen, Multimedieteknologi og Design.

Mine interessert er gaming, og medie grafiske ting.